Avís Legal

A través d’aquest lloc web creat per ECO LA MORANA S.L. amb caràcter informatiu per a ús personal i gratuït. ECO LA MORANA S.L. en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34 /2002, de 11 de juliol), posa en coneixement de les presents condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través del lloc web www.alimentslamorana.com.

En acceptar els Termes i Condicions, el client manifesta la seva voluntat de rebre correus electrònics amb informació comercial de La Morana.

Amb l’accés i la utilització de la web, s’interpreta que l’usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut d’aquestes Condicions Generals en la versió publicada a la web al moment d’accés.

La Morana
ECO LA MORANA S.L
CIF: B25836776
Camí de Barbens s/n “La Morana”
25320, Anglesola, Lleida
973 25 14 80
info@alimentslamorana.com

Política de Privadesa

Privadesa de les dades personals:

Les seves dades personals li corresponen només a vostè i aquest lloc web és responsable de no revelar cap mena d’informació que li pertanyi ( com e-mail, números de IP, etc. ) , excepte la seva expressa autorització o motius de tipus legal, com suplantacions o hackers.

Responsabilitat de les opinions abocades :

Les publicacions a mode d’articles ( també anomenats posts ) són responsabilitat de l’autor del bloc.

Els comentaris , realitzats pels visitants, són responsabilitat d’ells mateixos i en cap es permetrà que es violin les regles mínimes de respecte als altres i als bons costums , aquests serien esborrats per l’ditor del bloc, sense esperar el seu consentiment.

Seguretat d’informació personal:

Aquest lloc web es fa responsable de vetllar per la seva seguretat , per la privacitat de la seva informació i pel respecte a les seves dades , d’acord amb les limitacions que l’actual Internet, sent conscients que no estem exclosos de patir algun atac per part de Hackers o usuaris malintencionats que exerceixin la delinqüència informàtica.

Totes les seves dades personals consignades en aquest lloc són subministrats per vostè mateix , fent ús sencer de la seva llibertat . La informació emmagatzemada només comprèn dades bàsiques mitjançant formularis de contacte , comentaris o altres similars.

Condicions i Clàusules de Compra

1.El Comprador declara ser major d’edat i tenir capacitat legal per contractar, i respon de la veracitat de les dades introduïdes. Les dades del comprador quedaran introduïdes en la base de dades de LA MORANA, i podran ser modificades i/o esborrades a petició del client.

2.La persona jurídica prestatària dels serveis referits en la totalitat del present contracte és ECO LA MORANA S.L CIF B25836776, Camí de Barbens s/n “La Morana” 25320 Anglesola , que s’encarregarà de gestionar directament o per mitjà de tercers la prestació dels mateixos.

3.En cas de canvis en els productes o serveis LA MORANA es posarà en contacte amb el comprador per informar-lo. Fins que no s’hagi informat i consensuat entre LA MORANA i el client no es considerarà finalitzada la sol·licitud de compra per part del client. El tipus de cistella escollida, 5kg o 10 kg, es lliurarà en la dirección que el client hagi escollit.. Els diumenges i festius no es realitzarà el lliurament.

4.LA MORANA informarà al comprador amb antelació els productes que contindrà la caixa triada, a través de www.alimentslamorana.com i la seva pàgina oficial a Facebook. LA MORANA es reserva el dret de realitzar canvis en les característiques del subministrament de les caixes referides en el punt anterior (contingut, pes,…). Qualsevol canvi haurà de ser comunicat al client amb l’antelació suficient. Així mateix, en cas de cancel·lació total o parcial de la prestació del servei, LA MORANA haurà de comunicar-ho al client en el mateix termini.

5.La facturació del servei podrà ser per endavant pel total de productes contractats, mitjançant transferència bancària o càrrec en targeta de crèdit/dèbit o amb posterioritat al lliurament de la caixa pel total de productes lliurats, mitjançant el gir d’un rebut bancari contra el compte indicat pel client.

6.Si el client vol modificar la seva comanda, anul·lar-la o posposar-la haurà de notificar-ho amb un termini mínim de 3 dies. No es podran modificar ni anul·lar les comandes per part del client si es notifica amb un termini inferior a 3 dies.

7.En el cas que no es pogués realitzar el lliurament al client, per causes imputables al mateix i sense notificació prèvia sobre aquest tema per la seva banda, la caixa es retornarà a la central de distribució, i no serà susceptible de l’abonament referit en el present pacte.

8.El client presta el seu consentiment perquè LA MORANA li enviï la informació que consideri oportuna, consentiment que podrà ser revocat en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita a LA MORANA. LA MORANA informa al client que les seves dades no podran ser cedides a tercers.