Els espinacs i el Popeye

El mite del ferro i els espinacs ve dels còmics de Popeye que durant els anys trenta es van fer molt populars. Els espinacs eren l’element que li donava al personatge una força sobrehumana.

Que els espinacs tenen un alt contingut en ferro no deixa de ser un mite, tot i que es poden considerar rics en aquest mineral i són molt saludables.

L’espinac és un cultiu introduït pels àrabs a la península ibèrica al s. XI i durant l’edat mitjana se’n va estendre la seva producció agrícola per tot el territori Europeu. Més endavant arribaria al continent Americà.

Propietats dels espinacs:
El poder nutricional dels espinacs el trobem en l’alt contingut de vitamines i minerals.
Són rics en vitamina Avitamina Cvitamina K i vitamines del grup B.
Destaca especialment amb minerals com el calciferromagnesipotassisodifòsfor iode.
Les fulles tendres i lleugeres dels espinacs ens aporten diferents minerals i vitamines, proporcionen un gran poder preventiu i regenerador. El seu consum habitual ajuda a prevenir algunes malalties com ara anèmiahipertensiócolesterolsobrepès, la vista o problemes digestius.